Winnaar Professional Masteropleiding 2017

De winnaar in de categorie Professional Masteropleiding met de jurytekst.

Eervolle vermelding – Remco Alting – Betonconstructeur MSEng BV/BmS
Herontwikkeling faculteit Technische Natuurkunde TU Delft 

Remco Alting

In deze studie gaat de student in op een actueel onderwerp: de herontwikkeling van een bestaand gebouw. Een deel van het complex dat is onderzocht wordt gesloopt, een ander deel vraagt om een optopping. Een keuze die niet geheel logisch lijkt, maar in de studie situatie een gegeven is. In een verkennende studie worden diverse varianten voor de optopping op een rij gezet en onderling vergeleken. Een prima aanpak, maar de meeste varianten vallen helaas al af bij gebrek aan draagkracht van de bestaande fundering. Dit leidt tot de enige overgebleven keuze voor een tafelconstructie, met een eigen fundering en grote geprefabriceerde vierendeel liggers om een maximale flexibiliteit in de inrichting van de nieuwe verdieping te garanderen. De jury waardeert het onderzoek dat is uitgevoerd naar wet- en regelgeving voor bestaande bouw en de doordachte combinatie van het gebruik van de NEN 8700 met de Eurocode. Het verkozen ontwerp is zorgvuldig uitgewerkt op alle aspecten van stabiliteit tot en met de detaillering en met oog voor detail en uitvoerbaarheid. De studie is daarnaast ook goed gedocumenteerd, met aandacht voor de lezer en daarmee een mooi voorbeeld van een praktische ontwerpstudie. De jury was nieuwsgiering naar een verdere verdieping in de gemaakte keuzes voor de prefab vierendeel ligger. Deze verdieping ontbreekt en had, meer dan de getoonde varianten studie op een hoog abstractieniveau, van toegevoegde waarde kunnen zijn in het onderzoek. De jury heeft echter begrip voor de afbakening en beloont deze studie met de complimenten aan de student met een eervolle vermelding.