Winnaars Hogeschool 2016

Een overzicht van de winnaars in de categorie Hogeschool met de juryteksten.

Eervolle vermelding, Vezelversterkt ultra-hogesterktebeton of vezelversterkte kunststof de oplossing voor brug 70? Kaj Kuipers (Hogeschool van Amsterdam, Civiele techniek)
Begeleider: ing. G.J. Bierlaagh

In kaj-kuipers-ev-hogeschooldeze studie wordt door de student een veel voorkomende praktijkcasus opgepakt. De casus omvat de vervanging van een bestaand brugdek van een brug over de Prinsengracht in Amsterdam. De uitdaging ligt in de informatie die voortkomt uit een onderzoek waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de bestaande houten paalfundering niet voldoende veilig is. Dit gegeven is een bron van inspiratie voor een uitgebreide variantenstudie. Vier varianten zijn geanalyseerd, waaronder begrijpelijke, maar ook minder voor de hand liggende ontwerpen. Gekozen wordt uiteindelijk voor een nieuw staal-betonnen brugdek. De keuze is het gevolg van een nadere beschouwing van de paalfundatie die, anders dan verwacht, op basis van een Monte Carlo analyse nog wél voldoende draagkracht blijkt te bezitten. De jury heeft waardering voor deze integrale afweging van de student, maar stelt tegelijk ook vast dat de variantenstudie hiermee van de spanning wordt ontdaan. Ondanks het feit dat de titel van de studie hiermee mogelijk iets anders doet vermoeden dan de uiteindelijke inhoud, heeft de student aangetoond een praktijkcasus als deze integraal aan te kunnen pakken en tot een goed einde te brengen. De wijze waarop de voorkeursvariant tot in detail is doorgerekend, is zorgvuldig en het rapport is duidelijk gestructureerd en vlot geschreven.

Eervolle vermelding, De invloed van het productieproces op de krachtsoverdracht in voorgespannen prefab liggers met voorgerekt staal, Dimitry Stockman, Tuur D’Hauwe (Universiteit Gent)
Begeleiders: prof.dr.ir. V. Boel, prof.dr.ir. W. de Corte, K. Van Meirvenne

In deze stockman-en-dhauwe-ev-hogeschoolstudie is, binnen het kader van een meer omvangrijke studie, het effect onderzocht van het lossen van kabels op verschillende manieren bij de productie van liggers met voorgerekt staal. Naar dit onderwerp is in het verleden al meer onderzoek gedaan, maar de studenten passen dit nu heel praktisch toe met als doel tot een daadwerkelijke optimalisatie te komen voor een bepaalde leverancier. De studie is daarmee een mooi voorbeeld van een praktijkcasus. De studie is goed en zeer systematisch opgezet. Na een uitgebreide literatuurstudie worden diverse opties uitgeprobeerd om de spanning in de stalen strengen en reactie van het beton te meten, waarna de positie van de balk op de spanbank en tot slot de opties voor het lossen worden onderzocht. De studenten voerden hun onderzoek uit in een prefab-betonfabriek. Ondanks het gebruik van geavanceerde meetmethoden, waaronder rekstrookjes, blijft het onderzoek gericht op de praktische toepasbaarheid. De jury waardeert het dan ook zeer dat de studenten er in slagen om, op basis van de resultaten, tot praktische adviezen te komen over de wijze waarop schade door het lossen kan worden voorkomen. Een simpel voorbeeld hiervan is de plaatsing van de balken op bepaalde posities in de spanbank.