ENCI stopt na 40 jaar met de ENCI Studieprijs

ENCI heeft over een periode van 40 jaar, door middel van de ENCI Studieprijs, bouwkunde en civiele studenten op hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen, uitgedaagd en geïnspireerd om zich in te zetten voor de toepassing, ontwikkeling en vernieuwing van het materiaal beton in al haar facetten. De periode die nu wordt afgesloten heeft velen geïnspireerd, en hoogwaardige inzendingen en winnaars opgeleverd. ENCI kijkt dan ook met veel voldoening terug op de ENCI Studieprijs.

De ENCI liet de daadwerkelijke organisatie van de studieprijs uitvoeren door de Betonvereniging. De studieprijzen werden uitgereikt op de jaarlijkse Betondag, georganiseerd door de Betonvereniging.

ENCI en de Betonvereniging danken allen die hebben bijgedragen aan het succes van de ENCI Studieprijs. Met name de vakkundige en betrokken leden van de onafhankelijke jury door de jaren heen en bovenal de studenten en docenten voor al hun toewijding en inzendingen.

Zowel de ENCI als de Betonvereniging zullen de relatie en het contact behouden met de bouwkundige en civiele docenten en studenten op hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen.

De ENCI denkt na over hoe dit contact het beste ingevuld kan worden en welke nieuwe initiatieven hierbij passen.

De Betonvereniging gaat de komende tijd gebruiken om samen met de belanghebbenden te onderzoeken hoe zij vorm en invulling willen geven aan een studieprijs die studenten ook in de toekomst blijft inspireren en uitdagen.