ENCI Studieprijs

ENCI 2017 logoHet ENCI Studiefonds is een stichting, met als doel het stimuleren van betononderwijs in Nederland, door het geven van (financiële) ondersteuning aan instellingen, organisaties of personen, die zich op dat terrein verdienstelijk maken.

Het Studiefonds verleent jaarlijks studieprijzen en ondersteunt, beoordeelt en bekroont met deze ENCI Studieprijs afstudeer-projecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult.
Het doel van de ENCI Studieprijs is om belangstelling te wekken voor het bouwen met beton en om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.

De prijs wordt toegekend aan studies die blijk geven van: goed inzicht, diepgang en originaliteit. Het gaat om studies uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en reparatie (dus daarmee de hele keten), van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoek vormen).

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen per categorie (er zijn 3 categorieën: Universiteit, Hogeschool of Professional Masteropleiding). Juryvoorzitter is prof.dir.ir. Theo Salet, deeltijdhoogleraar Structural Design – Concrete Structures aan de factulteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Via deze link: jury vind je meer informatie over de juryleden.

Dit zijn de winnaars van de ENCI Studieprijs 2017, samen met juryvoorzitter Theo Salet.

winnaars esp 2017 groepsfoto

 

De prijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- en 2e prijs € 450,-) en een oorkonde.  Er kunnen ook eervolle vermeldingen, een Publieksprijs en een Innovatieprijs worden toegekend.

De prijsuitreiking van 2017 was tijdens de Betondag op 16 november in Rotterdam. Voor deze uitreiking zijn niet alleen alle deelnemende studenten uitgenodigd, maar ook de studiebegeleiders van de genomineerde studenten. Bij deze feestelijke prijsuitreiking ontmoeten de bouwwereld en het onderwijs elkaar.

Organisatie

Het ENCI Studiefonds laat de organisatie van de ENCI Studieprijs uitvoeren door de Betonvereniging. Contactpersoon is Marjolein Humme, bereikbaar bij de Betonvereniging via info@encistudieprijs.nl of telefoonnummer: 0182 – 539 233.